fbpx
 

Dreptul munciiCum poți concedia legal un angajat

6 februarie 2023
https://avoconsult.ro/wp-content/uploads/2023/02/concediere.png

În desfășurarea activității comerciale a unei societăți poate apărea nevoia disponibilizării de personal.

Chiar dacă societatea întâmpină probleme financiare sau în recrutarea personalului au fost luate decizii greșite este bine de știut că orice concediere trebuie realizată cu respectarea tuturor cerințelor legale.

În practică, motivele pentru care un angajator poate decide să concedieze un angajat pot fi variate. Printre acestea enumerăm:

  1. Performanţe slabe: Dacă un angajat nu îndeplineşte cerinţele sau nu îşi îndeplineşte sarcinile la nivelul aşteptat, angajatorul poate decide să-l concedieze.
  2. Neconformare cu regulile societății: Dacă un angajat nu respectă regulile şi procedurile companiei, angajatorul poate decide să-l concedieze.
  3. Reducerea forţei de muncă: Dacă o companie decide să reducă numărul de angajaţi, angajatorul poate decide să-i concedieze pe cei care nu sunt necesari.
  4. Schimbarea tehnologiei: Dacă o companie decide să schimbe tehnologia folosită, angajatorul poate decide să-i concedieze pe angajaţii care nu sunt capabili să se adapteze la schimbare.
  5. Schimbarea locaţiei: Dacă o companie decide să-şi mute sediul, angajatorul poate decide să-i concedieze pe angajaţii care nu sunt dispuşi să se mute.
  6. Încetarea activităţii: Dacă o companie decide să închidă activitatea, angajatorul poate decide să-i concedieze pe angajaţii care nu sunt necesari pentru a continua activitatea etc.

Este important să se stabilească dacă concedierea angajatului este justificată. Dacă, de exemplu se constată ca angajatul a încălcat regulile companiei sau a avut performante slabe, atunci concedierea poate fi justificata.

În cazul in care se decide sa se procedeze la concedierea angajatului, este important să se respecte procedurile legale și să se asigure ca angajatului i se oferă oportunitatea de a se apăra. Acest lucru poate include oferirea angajatului de a prezenta argumente si dovezi in favoarea sa.

Astfel, în următoarele cazuri este esențial ca angajatorul să realizeze următoarele proceduri prealabile:

  • Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de Codul muncii.
  • Concedierea salariatului în cazul în care acesta nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii.

În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana desemnată, de către preşedintele comisiei sau de către consultantul extern, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.  

Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.

În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va putea dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, mai precis va obliga societatea să reintegreze angajatul pe poziția deținută anterior urmând a-i plăti salariile pe toată perioada cuprinsă între decizia de concediere și rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate de instanță.

Cabinetul nostru de avocatură oferă servicii de asistență juridică tuturor angajatorilor care se confruntă cu problema concedierii de personal. Pentru a evita disputele litigioase este necesar să ne contactați cât mai devreme pentru a vă putea asista pe parcursul acestui demers astfel încât concedierea să fie realizată cu respectarea dispozițiilor legale.

Printre serviciile oferite enumerăm:

– Consultantă juridică in materie de dreptul muncii;

– Asistență în negocierea si încheierea contractelor de muncă;

– Asistență în soluționarea litigiilor de munca;

– Asistență în negocierea si încheierea convențiilor colective;

– Asistență în soluționarea problemelor legate de concediere si disponibilizare;

– Asistență în soluționarea problemelor legate de drepturile salariaților;

– Realizarea actelor procesuale și reprezentare în instanță.

Abonaţi-vă pentru noutăţi!

AI ÎNTREBĂRI?Contactează-ne
Bd. Ion C. Brătianu, Nr. 44, București
Telefon: 0741 331 478
contact@avoconsult.ro
ACTIVI ŞI PEPagină Facebook

© 2020 , AvoConsult – toate drepturile rezervate, website realizat de TAKE DESIGN