• Reprezentare în fața organelor de urmărire penală și instanță
  • Susținerea căilor de atac
  • Asistență judiciară
  • Liberare condiționată
  • Studierea dosarelor