• Revendicări imobile
  • Acțiuni în evacuare
  • Litigii în dreptul muncii
  • Recuperare creanțe și executare silită
  • Instituirea ordinelor de protecție