Actiune in revendicare

Acţiunea în revendicare este un subiect care a prezentat mult interes pentru practicienii dreptului, atât din perspectiva Codului Civil din anul 1864 cât și din perspectiva Noului Cod Civil din anul 2011, fiind cel mai important mijloc de apărare a dreptului de proprietate.

 Ne vom opri în această analiză doar la câteva elemente de noutate ce au efect asupra dreptului de proprietate deţinut în coproprietate, modalitate a dreptului de proprietate tot mai des întâlnită în prezent în practică si la analiza unei spețe soluționată de instanțele fondului după apariția Noului Cod Civil.

1. Reglementarea acţiunii în revendicare potrivit vechiului Cod Civil – anul 1864 (V.C.C.)

Acţiunea în revendicare nu a avut o reglementare proprie în vechiul Cod civil– anul 1864, definiţiile fiind date de literatura de specialitate plecând de la dispoziții de drept substanțial.

Un autor[1] al lucrărilor de specialitate a definit acţiunea în revendicare astfel: “Acţiunea prin care proprietarul, care a pierdut posesia lucrului, cere restituirea acestuia de la cel la care se găsește, (…). Altfel spus prin această acţiune, proprietarul neposesor cere posesorului neproprietar recunoaşterea dreptului său de proprietate şi restituirea lucrului. (…). Temeiul juridic al revendicării îl constituie dreptul de proprietate asupra lucrului respectiv.”

Un alt autor[2] a caracterizat astfel: “Acțiunea în revendicare este acțiunea reală prin care proprietarul, care a pierdut posesia bunului său, cere restituirea acelui bun, de la posesorul neproprietar.”

Sub aspectul caracterelor juridice ale acţiunii în revendicare‚ doctrina de specialitate[3] a reținut următoarele: “Pe când acțiunea posesorie tinde numai la păstrarea sau redobândirea posesiei materiale, fără a se preocupa de existența dreptului de proprietate al posesorului, revendicarea, ca acțiune petitorie, tinde să stabilească direct existența dreptului de proprietate al reclamantului; redobândirea posesiei ca urmare a revendicării este numai un efect accesoriu al acestei acțiuni.”

Leave a Comment